CHAMPION POLSKI 

16-17/02/2019

W trakcie IX Nocnej Wystawy Psów Rasowych w Bydgoszczy Khaleesi O'Dexter Virta Valo FCI startowała w klasie pośredniej i zdobyła:
I miejsce, 🥇złoty medal, ocenę doskonałą oraz wniosek CAC/CWC, co oznacza że... Khaleesi ukończyła Championat Polski!!!

Dzięki Paulina!!!!

STRONA16.jpg